Dnes je

Výmenná stáž 2013

Cannot find vymenna staz2013 subfolder inside /home/ny019800/www_root/images/foto/vymenna staz2013/ folder.
Admiror Gallery: 5.1.1
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:7.2.0
Výmenná stáž v rámci projektu pre pedagógov ZŠ Čaklov v našej škole 
- vystúpenie našich žiakov