Dnes je
  • Úvod
  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Dokumenty školy
  • Zamestnanci ZŠ

Zamestnanci ZŠ

 
Pedagogickí zamestnanci ZŠ
titl.,meno a priezvisko pracovná pozícia PZ aprobácia
Mgr. Jozefína Martončíková riaditeľka školy učiteľstvo pre I.stupeň ZŠ 
Mgr. Ľudmila Hartlová zástupca RŠ pre primárne vzdelávanie učiteľstvo pre I.stupeň ZŠ s prehĺbenou HV, história, špec. pedagogika
Mgr. Helena Verebová zástupca RŠ pre nižšie stredné vzdelávanie matematika, biológia
Mgr. Lenka Havrilčáková učiteľka učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Mgr. Anna Volkayová učiteľka učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Mgr. Bernardína Stoklasová učiteľka učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Mgr. Mária Maťašová učiteľka učiteľstvo pre I.stupeň ZŠ 
MVDr. Ingrid Mudrá učiteľka biológia
Mgr. Lenka Mesiha učiteľka matematika, geografia
Mgr. Anna Bartschová učiteľka anglický jazyk
Mgr. Zuzana Vašková učiteľka slovenský jazyk a literatúra
Mgr. Andrea Boboková učiteľka matematika, fyzika
RNDr. Gabriela Mačurová učiteľka fyzika, chémia
Mgr. Mária Duduričová učiteľka  špec. pedagogika
Mgr. Mariana Bodnárová učiteľka  špec. pedagogika
Mgr. Silvia Hudecová učiteľka  špec. pedagogika, NV
Mgr. Julián Huľo učiteľ učiteľstvo pre I.stupeň ZŠ s prehĺbenou HV
Mgr. Katarína Verebová učiteľka biológia, chémia, anglický jazyk
Mgr. Peter Kozár učiteľ učiteľstvo NV
PaedDr. Matúš Bašista  učiteľ učiteľstvo NV
Mgr. Štefan Keruľ-Kmec učiteľ učiteľstvo NV
     
Pedagogickí asistenti učiteľa ZŠ
titl.,meno a priezvisko pracovná pozícia PZ aprobácia
Mgr. Patrícia Klimová pedagogický asistent učiteľa  sociálna práca
Dagmar Hadbávna pedagogický asistent učiteľa  asistent učiteľa
     
Odborný zamestnanec školy
titl.,meno a priezvisko pracovná pozícia PZ aprobácia
Mgr. Kamil Šesták špeciálny pedagóg  špec. pedagogika
     
Vychovávateľka v školskom klube detí
titl.,meno a priezvisko pracovná pozícia PZ aprobácia
Petronela Lévaiová vychovávateľka ŠKD vychovávateľstvo